Polityka Prywatności

www.mundek.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją. Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu na stronie www.mundek.pl akceptuje niniejszym poniższe zasady Polityki Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin Serwisu.

Postanowienia ogólne

1. Dane firmy, zwana dalej Mundek Michał Dryja 97-561 Ładzice, Józefów 51A NIP 7722294196 jako właściciel serwisu www.mundek.pl (dalej: „Serwis”) w trosce o prywatność Użytkowników tego Serwisu przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Administratorem podanych danych osobowych jest Michał Dryja Pesel 95032501935.
2. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, e, f Rozporządzenia, a także art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”), Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Globtel Internet Szymon Hersztek (dalej Operator), funkcjonującego pod adresem www.webd.pl, a także dobrowolnie podane przez Użytkowników dane osobowy podczas kontaktu z www.mundek.pl Michał Mundek Dryja takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, podany adres korespondencyjny czy adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Podczas każdej wizyty Serwis może automatycznie zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które zostały przekazane dobrowolnie przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanych do dryja@mundek.pl będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem związanego z rozpatrzeniem jego zapytania lub reklamacji. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz żądania przeniesienia ich do innego administratora danych osobowych.
6. www.mundek.pl nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych Użytkowników Serwisu. Odstępstwo od tej reguły
może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika, a także na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. www.mundek.pl w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Serwisu umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Modyfikacja lub usunięcie danych mogą zostać zgłoszone na adres: dryja@mundek.pl.
8. Dane osobowe przekazane www.mundek.pl przez Użytkowników przetwarzane są przez okres odpowiedni do czasu przedawnienie roszczeń przysługujących Użytkownikowi w stosunku
do usługodawcy Mundek Michał Dryja NIP 7722294196, Józefów 51A, 97-561 Ładzice, lub usługodawcy w stosunku do użytkownika wynikających z przepisów właściwego prawa. Jeżeli
przekazana dane nie są powiązane z żadnymi roszczenia są one niezwłocznie usuwane przez Administratora danych.
9. Logi serwera. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem
oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji
HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Udostępnienie danych.
10. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.